• Brief news

Īsas ziņas

Uz tehnoloģijām balstīti MVU attiecas uz MVU, kas paļaujas uz noteiktu skaitu zinātniskā un tehnoloģiskā personāla, lai iesaistītos zinātniskās un tehnoloģiskās pētniecības un attīstības darbībās, iegūtu neatkarīgas intelektuālā īpašuma tiesības un pārvērstu tās augsto tehnoloģiju produktos vai pakalpojumos, lai panāktu ilgtspējīgu attīstību. attīstību.Uz tehnoloģijām balstīti MVU ir jauns spēks modernas ekonomikas sistēmas veidošanā un inovatīvas valsts būvniecības paātrināšanā.Tiem ir svarīga loma neatkarīgas inovācijas spēju uzlabošanā, kvalitatīvas ekonomikas attīstības veicināšanā un jaunu ekonomikas izaugsmes punktu veicināšanā.Mūsu uzņēmuma trīs uzņēmumi ir atzīti par “mazajiem un vidējiem uz tehnoloģijām balstītiem uzņēmumiem”, kas ir pilnīgs apliecinājums mūsu pētniecības un attīstības inovācijas spējām un sasniegumu transformācijas spējām.

Brief news1


Publicēšanas laiks: 10.04.2019